Nhà đầu tư cần thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp gần VSIP 1, Bình Dương


Nhà đầu tư cần thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp gần VSIP 1, Bình Dương

Cập nhật: Tháng 3. 2024

Nhà đầu tư nước ngoài, đã hoạt động trong KCN VSIP1 cần thuê xưởng tại KCN VSIP 1 với thông tin như sau:

  1. Vị trí: Trong Khu công nghiệp, KCN VSIP 1 càng tốt hoặc các khu công nghiệp lân cận
  2. Diện tích 3000-5000 m2 (Nhà đầu tư ngành nghề in ấn bao bì) và diện tích khoảng 2000 m2 (Nhà đầu tư ngành may mặc
  3. Nhà xưởng có hệ thống PCCC đầy đủ theo tiêu chuẩn của khu công nghiệp

Anh chị cho thuê nhà xưởng có nhà xưởng phù hợp vui lòng liên hệ (+84) 90806.9399