Chuyển nhượng dự án nhà máy sợi tại Việt Nam

Thông tin chuyển nhượng dự án

  1. Vị trí dự án: Trong khu công nghiệp tại Long An, Việt Nam
  2. Chủ đầu tư: Việt Nam

M&A Dự án nhà máy chế biến hải sản tại TP. Hồ Chí Minh

Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư sản xuất hải sản với công suất 1560 tấn/năm, xuất khẩu 80% sản lượng