Cần mua 1-2ha đất để chiết xuất và phân phối LPG


Ngày nhận thông tin: 6/2021

Chúng tôi là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối khí hóa lỏng, gas.

Nay vì nhu cầu tăng cao, chúng tôi dự định mua 1-2ha đất tại khu vực Bình Dương, Đồng Nai để xây dựng trạm chiết xuất gas với quy mô như sau:

Nhà máy: 500 m2

Văn phòng: 200 m2

Diện tích đất tối thiểu: 10000 m2, tối đa 20000 m2

Số lượng xe vận chuyển: 15 chiếc

Nhân sự: 50 người

Bình Dương, Đồng Nai có diện tích phù hợp và pháp lý đầy đủ xin hãy liên hệ với chúng tôi thông qua nhà tư vấn của chúng tôi VN PRoperty Consulting tại số điện thoại (+84) 90806 9399.

Xin cảm ơn và trân trọng!