Tên bất động sản
Nhà xưởng cho thuê KCN Sóng Thần 3, Bình Dương

Vị trí
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích
4700 ha

Giá thuê
93,100 VND/m2

Mô tả nhà xưởng

Cập nhật: 12.2023

Nhà xưởng cho thuê KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích nhà xưởng: 4700 m2


Điều kiện thuê

Nhà xưởng cho thuê KCN Sóng Thần 3, Bình Dương

Cập nhật: 12.2023

Nhà xưởng cho thuê KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích nhà xưởng: 4700 m2

Giá thuê: 3.8$/m2

Thời gian bàn giao: Tháng 3.2024

Hợp đồng thuê tối thiểu 3 năm, đặt cọc 6 tháng, thanh toán hàng quý, 2 năm đầu giữ nguyên giá

Thông tin chi tiêt nhà xưởng cho thuê tại KCN Sóng Thần 3, Bình Dương, quý khách vui lòng liên hệ (+84) 90806.9399


Thông tin liên lạc

Lọc và tìm kiếm