Dẫn nhà đầu tư Nhật Bản khảo sát đất trong KCN Nhơn Trạch


Ngày 25/03/2021 sau quá trình xúc tiến và trao đổi thông tin đầu tư, chúng tôi đã cùng đoàn khách xuống tham quan các lô đất trong KCN Nhơn Trạch như sau:

Nhà đầu tư: Quốc tịch Nhật Bản

Ngành nghề: Kho bãi, logistics

Nhu cầu: 5ha đất trong KCN xây dựng nhà kho, trung tâm phân phối

Mặt hàng: Điện tử, gia dụng, FMCG, thực phẩm

Tần suất: Tần suất xe tải và xe container in-out: 300 chuyến/ngày