Cùng nhà đầu tư Trung Quốc khảo sát nhà xưởng cho thuê tại Đồng Nai


Cùng nhà đầu tư Trung Quốc khảo sát nhà xưởng cho thuê tại Đồng Nai

Trong tháng 6, chúng tôi tiếp đoàn khách Trung Quốc đến khảo sát nhà xưởng cho thuê ở Đồng Nai với yêu cầu :

Diện tích: 5000m2 đến 10000 m2,

Ngành nghề: cơ khí có sơn tĩnh điện

Chúng tôi đã dẫn nhà đầu tư ghé thăm một số nhà xưởng cho thuê ở Đồng Nai mà có thể tiếp nhận ngành nghề cơ khí có sơn.

Sau khi tham quan thực tế, nhà đầu tư có rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc thành lập công ty, giấy phép và đánh giá tác động môi trường.

Chúng tôi đang tiếp tục tham vấn cho nhà đầu tư để họ có những đánh giá tổng quan nhất và đưa đến quyết định cuối cùng.

Để tư vấn nhà xưởng cho thuê có thể tiếp nhận những ngành nghề sản xuất có nước thải, xin vui lòng liên hệ hotline (+84) 90806.9399