Cùng nhà đầu tư khảo sát nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức


Cùng nhà đầu tư khảo sát nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức

Chúng tôi đã cùng nhà đầu tư Nhật Bản đến thăm và khảo sát nhà xưởng cho thuê tại KCN Sonadezi Châu Đức, Bà Rịa

Mô tả nhu cầu:

Diện tích: Khoảng 2000 m2

Ngành nghề: Dệt may

Yêu cầu: Lương khu vực 3

Thời gian nhận nhà máy: Cuối năm 2022

Hãy cùng chúng tôi xem hình ảnh của buổi tham quan này

Thông tin về nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức, quý khách vui lòng liên hệ (+84) 90806.9399