Cùng nhà đầu tư khảo sát khu công nghiệp VSIP 2A


Cùng nhà đầu tư khảo sát khu công nghiệp VSIP 2A

Chúng tôi đã cùng nhà đầu tư Việt Nam thăm lô đất tại KCN VSIP 2A, Bình Dương

Diện tích lô đất: 2.6 ha

Vị trí: KCN VSIP 2A

Nhà đầu tư: Sản xuất bao bì

Yêu cầu: Đất trong KCN tại Bình Dương

Hãy cùng chúng tôi xem hình ảnh của buổi tham quan này

Thông tin về đất và nhà xưởng bán tại KCN VSIP Bình Dương, vui lòng liên hệ (84)908096.9399