Cùng nhà đầu tư Hồng Kong khảo sát nhà xưởng bán tại khu công nghiệp ở Bình Dương


Cùng nhà đầu tư Hồng Kong khảo sát nhà xưởng bán tại khu công nghiệp ở Bình Dương

Trong tháng 6, Nhà đầu tư có nhu cầu mua nhà xưởng với diện tích trên dưới 5000 m2 tại Bình Dương

Chúng tôi đưa ra một số phương án nhà xưởng bán với diện tích nhỏ, nhà đầu tư đánh giá tốt triển vọng của những nhà máy này. Các nhà máy này nằm trong KCN VSIP Bình Dương.

Chúng tôi đang tiếp tục tìm thêm nhà máy phù hợp cho họ

Để tư vấn nhà xưởng bán trong các khu công nghiệp tại Bình Dương, xin vui lòng liên hệ (+84) 90806.9399