Cùng đoàn nhà đầu tư Nhật Bản khảo sát nhà xưởng cho thuê tại Đồng Nai


Cùng đoàn nhà đầu tư Nhật Bản khảo sát nhà xưởng cho thuê tại Đồng Nai

Trong tháng 5, chúng tôi cùng với nhà đầu tư Nhật Bản khảo sát nhà xưởng cho thuê diện tích nhỏ tại khu nhà xưởng JSC ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Nhà đầu tư Nhật Bản đã có dự án ở Bình Dương, nay muốn mở rộng sản xuất, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Đồng Nai, thuộc ngành cơ khí chính xác.

Qua quá trình khảo sát, nhà đầu tư rất hài lòng với nhà xưởng, với diện tích trên dưới 1000 m2, phù hợp với bước đi của doanh nghiệp mới bắt đầu sản xuất và mở rộng thị trường mới. Ngoài ra khu nhà xưởng cho thuê của JSC còn có dịch vụ khách hàng, dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư từ A đến Z, từ giấy phép cho đến lúc đi vào hoạt động.

Chúng tôi kính chúc nhà đầu tư có lựa chọn diện tích phù hợp cho dự án sắp tới của quý công ty tại Đồng Nai.