Cùng đoàn nhà đầu tư Hàn Quốc khảo sát nhà xưởng tại Nhơn Trạch


Cùng đoàn nhà đầu tư Hàn Quốc khảo sát nhà xưởng tại Nhơn Trạch

Trong tháng 3 chúng tôi cùng đoàn nhà đầu tư Hàn Quốc khảo sát một vài nhà xưởng bán tại KCN Nhơn Trạch:

-Nhà xưởng bán tại KCN Nhơn Trạch 3 diện tích 1.5 ha, có khoảng 9600 m2 xưởng vừa hoàn thành xây xong, xưởng còn mới.

-Nhà xưởng bán tại KCN Nhơn Trạch 5, diện tích 1.8 ha có 10900 m2 xưởng đã hoạt động hơn 10 năm tại KCN Nhơn Trạch.

Mục tiêu: Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử

Thông tin chi tiết về nhà xưởng bán tại KCN Nhơn Trạch, quý khách vui lòng liên hệ (+84) 90806.9399