Chuyển nhượng dự án cụm công nghiệp tại miền tây


Chuyển nhượng dự án cụm công nghiệp tại miền tây

Hình ảnh: Minh họa dự án cụm công nghiệp

Thông tin về dự án:

  • Dự án 1:

Quy mô: Diện tích toàn khu 50 ha, diện tích đất công nghiệp là 32.18ha

Thời hạn: 2068

Pháp lý:

-Phê duyệt chủ trương đầu tư

-Phê duyệt 1/500

Ngành nghề thu hút:

-Chế biến, bảo quản lương thực thực phẩm

-Cơ khí, lắp ráp phụ tùng cơ khí

-Sản xuất Hóa chất, hóa dược như NAOH, HCL…

-Sản xuất, gia công, san chiết thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất

-Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastics

-Chế biến thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm…), thuốc thú y

-Sản xuất, chế biến thủy sản

-Công nghiệp hỗ trợ

-Phân bón hữu cơ, vi sinh

-Dịch vụ hỗ trợ công nghiệp: cho thuê kho xưởng

-Hiện trạng, hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng và đang tiến hành ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hình ảnh: Minh họa dự án cụm công nghiệp

2) Dự án 2:

Quy mô dự án: 50 ha

Nằm gần cao tốc, nằm gần các khu công nghiệp lớn trong tỉnh

Pháp lý:

-Phê duyệt chủ trương đầu tư

-Phê duyệt 1/500

Hình thức chuyển nhượng: Liên hệ

Giá chuyển nhượng: Liên hệ

Thông tin chi tiết quý nhà đầu tư quan tâm vui lòng liên hệ (+84) 90806.9399