Tên bất động sản
Chuyển nhượng đất 6000 m2 ở KCN Nhơn Trạch 6, Đồng Nai

Vị trí
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Diện tích
6000 m2

Giá bán
Thương lượng Thỏa thuận

Mô tả nhà xưởng

Cập nhật: Tháng 12.2022

Chúng tôi có nhu cầu chuyển nhượng 6000 m2 đất ở KCN Nhơn Trạch 6 với thông tin như sau:

Diện tích đất: ~6000 m2

Thời hạn: 01/06/2055


Điều kiện

Chuyển nhượng đất 6000 m2 ở KCN Nhơn Trạch 6, Đồng Nai

Cập nhật: Tháng 12.2022

Chúng tôi có nhu cầu chuyển nhượng 6000 m2 đất ở KCN Nhơn Trạch 6 với thông tin như sau:

Diện tích đất: ~6000 m2

Thời hạn: 01/06/2055

Tiền thuê đất thô trả cho nhà nước: 1.897,5 VND/m2/năm

Phí quản lý hạ tầng: 0,5 USD/ m2/năm

Giá nước sử dụng: VNĐ11.500 VNĐ/ m3

Giá chuyển nhượng: Thương lượng

Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng công ty

KCN Nhơn Trạch 6 hiện là KCN duy nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn quỹ đất để tiếp nhận dự án có công đoạn dệt nhuộm và xi mạ, hiện đã có nhiều dự án dệt nhuộm và xi mạ đang triển khai. Nhà máy xử lý nước thải đang vận hành, đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động.

Thông tin chi tiết về đất ở Đồng Nai, quý khách vui lòng liên hệ (+84) 90806.9399
Lọc và tìm kiếm